حوزه ریاست مرکز

تعداد بازدید:۸۵۲۴
سرپرست معاونت درمان و رئیس مرکز آموزشی و درمانی امام (ره) خلخال
---
شماره تماس :۹- ۳۲۴۲۷۴۳۵-۰۴۵ داخلی 345
پست الکترونیکی : m.dar@khalums.ac.ir
آخرین ویرایش۰۳ مهر ۱۴۰۰