مدیریت پرستاری

تعداد بازدید:۵۸۱۴

خانم م.طایفی

کارشناس پرستاری

شماره تماس: ۹- ۳۲۴۲۷۴۳۵-۰۴۵ داخلی ۱۰۶

 

 

 

 

شرح وظایف

  1. تعیین اهداف (کوتاه مدت، میان مدت، دراز مدت) مبتنی بر نیازها جهت تأمین، حفظ و ارتقاء سطح سلامت بیمار با توجه به خطی مشی های مرکز متبوع
  2. رهبری وهدایت واحد های ذی ربط در جهت تحقق اهداف سازمانی
  3. برنامه ریزی در زمینه های ارتقاء کیفی و بهبود مستمر فعالیت های ارائه خدمات مددجویان
  4. تعیین خط مشی و اتخاذ روش های مناسب و تعیین جدول زمانبندی برای رسیدن به اهداف مورد نظر
  5. برنامه ریزی جهت تشکیل و شرکت در کمیته های خاص با شرح وظایف مدون
  6. ایجاد هماهنگی و مشارکت فعال در برنامه ریزی های بهداشتی و درمانی مرکز
  7. مشارکت در تنظیم بودجه فعالیت های مرکز
  8. بکارگیری نیروهای انسانی بر اساس توانایی افراد در شیفت ها و بخش های مختلف مرکز
آخرین ویرایش۱۷ دی ۱۴۰۱