تدارکات و کارپردازی

تعداد بازدید:۹۰۶۲

نام نام خانوادگی مسئول تدارکات :آقای تقی مکوکی

مدرک تحصیلی : دیپلم

نام نام خانوادگی کارپرداز : آقای سید بشیر حافظی

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی

مجموعه تحت نظر:

خانم لیلا مهرجو:کارشناس حسابداری

 

شماره تماس :32422208

شرح وظایف :

  • تنظیم اسناد مالی ، قیمت گذاری خرید انجام شده ، پرداخت اسناد خریداری شده ، وارد نمود خریدهای انجام شده در سامانه اداره مالیات
  • استعلام باهاء از فروشگاهها ، شرکتهای معتبر با توجه به سقف معاملات دانشکده
  • دریافت درخواست کالا، تنظیم اسناد کارپردازی ، صورتجلسه ، نماینده اسناد هزینه
  • تحویل اسناد به حسابداری و رفع واخواهی و دریافت چک
  • خرید کلیه درخواستهای مصرفی ، اموال ، تجهیزات ، خدمات
  • انجام کارهای عمرانی ساختمان
آخرین ویرایش۲۸ خرداد ۱۴۰۱