واحد منابع انسانی

تعداد بازدید:۹۳۷۵

نام نام خانوادگی مسئول واحد : محمدجواد اسکندری

مدرک تحصیلی : کارشناس مدیریت دولتی

 

مجموعه تحت نظر:

خانم م علیزاده:مسئول ورود و خروخ کارکنان(کارشناسی کامپیوتر-نرم افزار)

خانم م.غفاری : کارگزین (کارشناس روانشانسی)

شرح وظایف :

  • محاسبه مرخصی پرسنل در ابتدای سال و اعلام مانده مرخصی و ثبت مرخصی در طول سال و بررسی پاسها و مرخصی های ساعتی و محاسبه تعجیل و تأخیر ها به صورت ماهانه و همچنین ثبت مأموریتهای پرسنل و کارتکس مأموریت پرسنل
  • پیگیری احکام پرسنل و مشکلات پرسنل از ستاد ، اعلام لیست پرسنل که از حق شیر استفاده می کنند به نگهبانی ، ارشیابی پرسنل و اعتبار بخشی
  • اعلام شروع بکار و پایانکارکلیه پزشکان و کادر طرحی و اعلام شروع بکار کادر جدید الورد و اعلام تغییر شرایط سختی محیط کار و نوبت کاری
  • پاسخگویی به ارباب رجوع ، مکاتبات اداری ، پاسخگویی به حسابداری در رابطه با مسائل مالی (لیست پرسنل - مسکن - حق لباس و غیره )
  • تعریف چهره برای پرسنل و پزشکان جدیدالورود و همچنین برای افرادی که ثبت در دستگاه با مشکل مواجه هستند
  • ثبت مرخصی های استعلاجی زیر 3 روز و بررسی استعلاجی مرخصی زایمان و مرخصی بدون حقوق
  • ورود اطلاعات در سامانه آواب (کلیه پرسنل و پزشکان )و به روز رسانی اطلاعات در نرم افزار مربوطه
  • صدور گواهی انجام کار گروه رسمی 15 ام هر ماه و گروه طرحی و قراردادی 25 ام هر ماه
  • بررسی مدارک مهد کودک پرسنل و ارسال به واحد حسابداری ، تکمیل آمار و اطلاعات
آخرین ویرایش۰۸ تیر ۱۳۹۹