صندوق اورژانس

تعداد بازدید:۹۲۱۸

نام نام خانوادگی مسئول واحد : حسین صمدی 

مدرک تحصیلی : کارشناسی حسابداری

شرح وظایف :

  • ارائه قبض های رادیولوژی ، سی تی اسکن ، سونوگرافی ، آزمایشگاه  ، دیالیز ، ترخیص ، ویزیت پزشک اورژانس و کلیه خدمات اورژانس
  • کم کردن فیشهای واریزی در دفتر صندوق بعد از واریز مبلغ برای هر کاربر
  • واریز مبلغ درآمد صندوق به حساب بیمارستان به صورت یک روز در میان
  • ارائه قبض های استردادی در 26 ام هر ماه به مسئول درآمد
  • نوشتن و تنظیم برنامه ماهانه کلیه کادر صندوق اورژانس
آخرین ویرایش۱۷ آبان ۱۴۰۰