فناوری اطلاعات

تعداد بازدید:۵۹۰۹
مسئول واحد:
مهندس ابراهیم ربیعی (کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر - نرم افزار) 
ایمیل سازمانی:    e.rabiee@khalums.ac.ir
                         
مجموعه تحت نظر :
مهندس رقیه دنیادیده (کارشناسی مهندسی کامپیوتر-نرم افزار)
 
 شماره مستقیم: ۳۲۴۲۶۶۰۲-۰۴۵
 شماره تماس: ۹- ۳۲۴۲۷۴۳۵-۰۴۵ داخلی ۲۷۷
 

 

آخرین ویرایش۰۲ بهمن ۱۴۰۰