فناوری اطلاعات

تعداد بازدید:۴۴۲۴
مهندس ابراهیم ربیعی (کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر - نرم افزار) 
ایمیل سازمانی:    e.rabiee@khalums.ac.ir
                         
 شماره مستقیم: ۳۲۴۲۶۶۰۲-۰۴۵
 شماره تماس: ۹- ۳۲۴۲۷۴۳۵-۰۴۵ داخلی ۲۷۷
 

 

آخرین ویرایش۱۸ اسفند ۱۳۹۹