تلفنهای تماس با مرکز

تعداد بازدید:۴۲۷۹

جهت مشاهده شماره های داخلی بیمارستان بیمارستان کلیک نمائید

تلفنخانه :۹- ۰۴۵۳۲۴۲۷۴۳۵

سو‍‍‍پر وایزر :۰۴۵۳۲۴۲۶۴۰۲

فاکس:  ۰۴۵۳۲۴۲۶۱۰۷

حسابداری : ۰۴۵۳۲۴۳۳۸۵۶

مدیریت : ۰۴۵۳۲۴۳۳۸۵۷

 

 

 

آخرین ویرایش۰۲ بهمن ۱۴۰۱