بخش CCU

تعداد بازدید:۵۱۰۴

نام نام خانوادگی مسئول بخش : خانم م.شیرعلی پور

مدرک تحصیلی : کارشناس پرستاری

شرح وظایف :

  • شرکت در برنامه ویزیت روزانه بیماران توسط پزشکان متخصص قلب و تلاش در جهت ارتقاء سلامت بیماران و ....
  • پیش بینی نیازهای بخش مربوطه از نظر امکانات ، تجهیزات مورد نیاز ، لوازم مصرفی  و پیگیری جهت تأمین آن
  • بررسی و نظارت بر وضعیت موجود در بخش به منظور تعیین مشکلات مرتبط با خدمات و کیفیت مراقبت
  • تنظیم برنامه کار کارکنان پرستاری تحت نظارت در شیفت های مختلف
  • تعیین خط مشی واحد مربوطه در راستای اهداف کلی سازمان
آخرین ویرایش۲۸ خرداد ۱۴۰۱