بلوک زایمان

تعداد بازدید:۵۰۷۸

نام نام خانوادگی مسئول بخش : خانم ل.میکائیل زاده

مدرک تحصیلی : کارشناس مامایی

شر ح وظایف :

  • ارائه مشاوره ونظرات معتبر حرفه ای در رسیدن به اهداف سلامت جامعه
  • برنامه ریزی ، اجرا ، هماهنگی  و نظارت بر برنامه  پرسنل مامائی
  • رسیدگی به تجهیزات بخش و درخواست خرید تجهیزات مورد نیاز
  • هماهنگی جهت آمادگی در موارد اورژانس و بحران ها
  • ارائه آموزشهای لازم به پرسنل جدید الورود
آخرین ویرایش۲۶ تیر ۱۴۰۰