رادیولوژی - سونوگرافی- سی تی اسکن

تعداد بازدید:۵۶۶۰

نام نام خانوادگی مسئول بخش : آقای م . جلالی دیگه سرا

مدرک تحصیلی : کارشناس رادیولوژی

شرح وظایف :

  • آماده نمودن بیمار زیر دستگاه رادیولوژی به نحوی که مشاهده عضو بیمار برای عکس برداری امکان پذیر باشد
  • بررسی آمار و گزارش اقدامات هفتگی و ماهانه توسط تکنسین ، جهت ارائه به پزشک معالج
  • شرکت در برنامه آموزشی و تحقیقاتی و مطالعه آخرین پیشرفتها در زمینه شغلی
  • مطالعه در مورد تکنیکهای پیچیده و پیشرفته در ارائه نتایج مربوط به آن
  •  مطالعه به منظور انتخاب روشهای مناسب برای کار با پرتوهای یونساز
  •  ارائه خدمات و دستورات لازم به بیماران قبل از انجام رادیولوژی
  • نظارت بر نحوه کار تکنسین ها و کاردان های رادیولوژی
آخرین ویرایش۰۷ فروردین ۱۳۹۷