روابط عمومی و رسیدگی به شکایات بیمارستان

تعداد بازدید:۷۵۳۶

نام نام خانوادگی مسئول واحد : محمدرضا نمازی

مدرک تحصیلی :کارشناس فناوری اطلاعات

شرح وظایف

 

 

آخرین ویرایش۳۱ شهریور ۱۳۹۸