دبیر خانه

تعداد بازدید:۲۳۹۳

نام انم خانوادگی مسئول واحد : محمدرضا نمازی

مدرک تحصیلی :کارشناس فناوری اطلاعات

شرح وظایف :

 

آخرین ویرایش۱۸ فروردین ۱۳۹۷