اخبار دانشکده

جشن نفس در شهرستان خلخال برگزار شد
سه شنبه ۰۲ خرداد ۱۴۰۲ گالری
برگزاری همایش هفته ملی جمعیت در شهرستان خلخال
پنجشنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲ گالری
جلسه هماهنگی هفته ملی بدون دخانیات
چهارشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۲
جشنواره غذاهای سنتی، بومی، اقتصادی و خانگی
دوشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۲ گالری
مراسم تقدیر از ماماهای شاغل در دانشکده
شنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۲ گالری