اخبار دانشکده

برگزاری همایش هفته ملی جمعیت در خلخال
پنجشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۱
همایش پیاده روی به مناسبت هفته سلامت
یکشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۱ گالری
نواختن زنگ سلامت درآغاز هفته سلامت
شنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
اطلاعیه نقل و انتقال دانشجویان
پنجشنبه ۲۵ فروردین ۱۴۰۱