اخبار دانشکده

جشنواره دمنوش وشربت های خانگی
شنبه ۰۹ بهمن ۱۴۰۰ جدید
مراسم تجلیل از پرستاران شهرستان خلخال
یکشنبه ۲۱ آذر ۱۴۰۰ گالری