اخبار دانشکده

فراخوان جذب هیات علمی روانپرستاری
چهارشنبه ۲۵ خرداد ۱۴۰۱
برگزاری همایش هفته ملی جمعیت در خلخال
پنجشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۱
همایش پیاده روی به مناسبت هفته سلامت
یکشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۱ گالری
نواختن زنگ سلامت درآغاز هفته سلامت
شنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۱