مناسبت های سلامت سه ماهه چهارم سال

تاریخ : ۲۸ اسفند ۱۴۰۴

دی
روز ایمنی در برابر زلزله 5  
روز هوای پاک 29  

 

بهمن
روز جهانی کمک به جذامیان   آخرین یکشنبه ژانویه
هفته ارتقاء آگاهی درباره بارداری 14 - 28  
روز جهانی مبارزه با سرطان 15 4 فوریه
هفته ملی مبارزه با سرطان 8 - 15  

 

اسفند
هفته ملی سلامت مردان ایرانی (سما) 1 - 7  
روز ملی بهداشت محیط 11  
روز جهانی کلیه 17  
روز جهانی زنان 17