مناسبت های سلامت سه ماهه سوم سال

تاریخ : ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

مهر
روز جهانی بهداشت محیط 4 26 سپتامبر
روز جهانی هاری 6 28 سپتامبر
روز جهانی قلب 7 29 سپتامبر
روز جهانی ناشنوایان 8 30 سپتامبر
روز جهانی سالمندان 9 1 اکتبر
هفته جهانی سالمندان 9-16  
روز دامپزشکی 14  
روز جهانی کودک 16 8 اکتبر
هفته جهانی کودک 17 - 24 9 - 16 اکتبر
روز جهانی تخم مرغ 17  9 اکتبر
هفته سلامت روان 24-18  
روز جهانی کاهش بلایای طبیعی 20  12 اکتبر
روز جهانی بینایی   دومین پنجشنبه اکتبر
روز جهانی عصای سفید 23 15 اکتبر
روز جهانی مبارزه با سل 23 15 اکتبر
روز جهانی غذا 24 16 اکتبر
روز ورزش و تربیت بدنی 26  
روز ملی سلامت زنان 28  
روز جهانی پوکی استخوان 28 20 اکتبر
هفته ملی سلامت بانوان ایرانی(سبا) هفته پایانی مهرماه  

 

آبان
هفته ملی اطلاع رسانی هپاتیت 1 - 7  
هفته ارتقای سلامت نوجوانان و مدارس    
روز بهداشتیار مدارس 15  
روز ملی خانواده و تکریم بازنشستگان 20  
روز جهانی دیابت 23 14 نوامبر
روز ازدواج و خانواده 28  
هفته حمایت از بیماران کلیوی 23 - 30  

 

آذر
یادواره قربانیان حوادث ترافیکی 1  
هفته اطلاع رسانی ایدز 4 - 10  
روز جهانی مبارزه با ایدز 10 1 دسامبر
روز جامعه ایمن (سوانح و حوادث) 10  
هفته اطلاع رسانی تغذیه صحیح 10-16  
روز جهانی معلولین 12  
روز جهانی داوطلب 14 5 دسامبر
روز حمایت از بیماران کلیوی 23  
روز پژوهش 25