مناسبت های سلامت سه ماهه اول سال

تاریخ : ۲۹ اسفند ۱۴۰۳

فروردین
روز جهانی آب 2 22 مارس
روز جهانی مبارزه با سل 4 24 مارس
روز سلامتی - روز جهانی بهداشت 18 7 آوریل
هفته بهداشت مدارس 18 الی 24  
روز دندانپزشکی 23  12 آوریل
روز جهانی هموفیلی 28 17 آوریل
روز آزمایشگاه 30  19 آوریل

 

اردیبهشت
هفته سلامت 1-7  
روز زمین پاک 2  22 آوریل
هفته ایمنی راه ها 2-8  
روز جهانی پیشگیری از مالاریا 5 25 آوریل
هفته جهانی واکسیناسیون 6 - 11 هفته آخر آوریل
روز جهانی بهداشت حرفه ای و سلامت شغلی 8 28 آوریل
روز جهانی کار و کارگر 11 1 می
روز جهانی آسم و آلرژی   اولین سه شنبه ماه می
روز جهانی ماما 15 5 می
روز جهانی جوان 18 8 می
روز جهانی تالاسمی 18 8 می
روز جهانی خانواده 27 17 می
روز ارتباطات و روایط عمومی 27 17 می
روز جهانی فشار خون بالا 27 17 می

 

خرداد
روز جهانی تیروئید 4 25 می
هفته جهانی تیروئید 3 - 10  
هفته ملی بدون دخانیات 4 - 10  
روز جهانی بدون دخانیات 10 31 می
هفته جهانی سلامت مردان 24 - 31 14 - 20 ژوئن