فرم ثبت شکایت

توجه توجه توجه:

1 - پیگیری شکایت منوط به احراز هویت فرد شاکی (ذکر نام و نام خانوادگی دقیق وکد ملی )میباشد در غیر اینصورت دانشکده تعهدی به پیگیری و جوابدهی ندارد.

2- اطلاعات فرد شاکی در نزد مسئول شکایات دانشکده محرمانه می باشد .

فرم ثبت شکایت
 • 0
 • نام*نام کامل(اگر نام دقیق ذکر نشود شکایت قابل پیگیری نیست)
  1
 • کد ملی*ده رقم را کامل وارد کنید
  2
 • تلفن همراه*
  3
 • تاریخ*
  4
 • واحد مورد شکایت*
  5
 • فرد یا افراد مورد شکایت*
  6
 • شرح شکایت*شکایت خود را بصورت کامل توضیح دهید
  7
 • محل سکونت*کامل ذکر شود
  8
 • ارسال مستندات در خصوص شکایات مطرح شده* فایل های خود را آپلود کنید
   9
  • در صورت مراجعه به سایر مراجع رسیدگی به موضوع شکایت، مستندات خود را پیوست نمائید.* فایل های خود را آپلود کنید
    10
   • پیشنهادات و انتقادات*
    11
   • ایمیل*در صورت تمایل پست الکترونیکی خود را وارد نمائید.
    12
   • کشور*کشور خود را انتخاب کنید
    13