فرم رضایت سنجی و نظر سنجی

با سلام و احترام، این دانشکده بمنظور ارتقای کیفیت خدمات خود و احترام به حقوق شهروندان محترم قصد دارد که از نظرات مراجعین عزیز خود اطلاع حاصل کند فلذا موجب امتنان خواهد بود از نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود بمنظور ارائه خدمات با کیفیت بالا ما را مطلع گردانید.

فرم رضایت سنجی و نظر سنجی
 • 0
 • نام*ذکرنام و نام خانوادگی
  1
 • شماره تماس*
  2
 • ایمیل*آدرس صحیح ایمیل
  3
 • اطلاع رسانی و راهنمایی لازم به صورت شفاهی و دقیق برای انجام خدمات مورد درخواست به شما ارائه شده است؟*
  بلی
  خیر
  4
 • آیا خدمت مورد نظر شما در موعد مقرر انجام شده است؟*
  بلی
  خیر
  5
 • آیا از برخورد کارکنان دانشکده رضایت دارید؟*
  بلی
  خیر
  6
 • 1- درصورت رضایت نام فرد یا افرادی که مناسبترین برخورد و همکاری را با شما داشته اند، مرقوم فرمائید؟*
  7
 • آیا درخواست تشویق کارمند/کارمندان فوق را دارید؟*
  بلی
  خیر
  8
 • در صورت عدم رضایت نام فرد یا افرادی که برخورد نامناسبی با شما داشته اند، مرقوم فرمائید؟*
  9
 • آیا درخواست تذکر به کارمند/کارمندان فوق را دارید؟*
  بلی
  خیر
  10
 • چنانچه درخواست شما عملی نگردیده است موضوع درخواست را مرقوم فرمائید؟*
  11
 • چنانچه یکی از کارکنان درخواست خلاف مقرراتی از جنابعالی داشته، لطفا آن را بنویسید؟ ( با ذکر مورد و فرد مورد نظر)*
  12
 • درصورتی که پیشنهاد یا راهکاری برای اصلاح امور دانشکده دارید لطفا ما را راهنمایی فرمائید؟*
  13
 • فایل*فایل های خود را آپلود کنید آپلود
   14
  • آپلود فایل* فایل های خود را آپلود کنید
   15
  • فایل*فایل های خود را آپلود کنید آپلود
    16