درخواست کاربری (اتوماسیون اداری ،اکانت اینترنت و HIS)

فرم درخواست کاربری(مخصوص کارکنان دانشکده)
 • 0
 • نام و نام خانوادگی*نام کامل
  1
 • کد ملی*
  2
 • شماره همراه*
  3
 • انتخاب محل خدمت*کشور مورد نظر را انتخاب کنید
  4
 • واحد محل خدمت*مثلا بخش جراحی-مرکز یک شهری و...
  5
 • ذکر دقیق پست بر طبق ابلاغ*توضیح بیشتر
  6
 • ایمیل*آدرس صحیح ایمیل
  7
 • تاریخ درخواست*
  8
 • نوع درخواست*فقط یکی انتخاب کنید
  کاربری اتوماسیون اداری
  کاربری اینترنت
  کاربری HIS
  9