آگهی مناقصه

آگهی شرکت در مناقصه

۱۹ آذر ۱۳۹۶ | ۱۶:۵۵ کد : ۱۸ اخبار دانشکده
تعداد بازدید:۴۳۱۱
اگهی شرکت در مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید خدمات (تنظیفات) از بخش غیر دولتی در سال ۹۷ - ۹۶ دانشکده علوم پزشکی خلخال
آگهی شرکت در مناقصه

اگهی شرکت در مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید خدمات (تنظیفات) از بخش غیر دولتی در سال ۹۷ - ۹۶ دانشکده علوم پزشکی خلخال جهت دریافت اطلاعات بیشتر کلیک نمائید.


نظر شما :