گزارش مختصر از عملکرد گروه بهداشت محیط معاونت بهداشت در طرح سلامت نوروزی

۰۹ فروردین ۱۳۹۷ | ۱۰:۴۸ کد : ۲۷۶۵ خبر تصویری اخبار دانشکده
تعداد بازدید:۲۶۲۵
گزارش مختصر از عملکرد گروه بهداشت محیط معاونت بهداشت در طرح سلامت نوروزی

گزارش مختصر از عملکرد گروه بهداشت محیط معاونت بهداشت دانشکده علوم پزشکی خلخال در طرح تشدید بازرسی طرح سلامت نوروزی تا 8 فروردین ماه 97                                                        

کل بازرسی ها۶۱۶مورد
بازرسی مراکز بین راهی ۶ مورد
بازرسی های مشترک ۲۷ مورد
معرفی شده به مراجع قضایی۶ مورد
اخطار بحرانی وغیر بحران۳۱۵ مورد
تعطیل شده ۳ مورد
نمونه برداری مواد غذایی ۱۰۷ مورد
سنجش با تجهیزات پرتابل۱۲۶مورد
کلر سنجی ۲۶۹مورد
معدومی  ۳تن و۱۲۷کیلو


نظر شما :