برگزاری نشست مشترک دانشکده علوم پزشکی خلخال با شهرداری خلخال

۱۵ مرداد ۱۳۹۷ | ۱۲:۱۹ کد : ۲۹۲۲ اخبار دانشکده اخبار جلسات و نشست ها
تعداد بازدید:۲۳۶۱
جلسه مشترک دانشکده علوم پزشکی خلخال وشهرداری خلخال درمحل دفترشورای شهرخلخال
برگزاری نشست مشترک دانشکده علوم پزشکی خلخال با شهرداری خلخال

بنا به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی خلخال جلسه مشترک دانشکده علوم پزشکی خلخال وشهرداری خلخال در تاریخ 97/05/08 درمحل دفتر شورای شهرخلخال باحضورجناب آقای دکترشکارچی(ریاست محترم دانشکده) خانم دکترجوادی (شهردار محترم خلخال) اعضای محترم شورای شهر  برگزار گردید.دراین جلسه بعدازبحث وتبادل نظر درخصوص حل وفصل مسائل پروانه ساختمانی ساختمان درمانگاه شماره 2شهری وکلینیک تخصص شفا وتخریب و ساخت مجدد دیوار دانشکده تصمیم گیری شد.


نظر شما :