برگزاری مراسم به مناسبت روز پزشک

۱۵ شهریور ۱۳۹۷ | ۱۶:۵۱ کد : ۲۹۷۶ خبر تصویری اخبار دانشکده
تعداد بازدید:۴۳۶۸
بنا به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی خلخال مراسم روز پزشک روز پنج شنبه مورخ ۱۵/۰۶/۹۷، با حضور دکتر خالقی نماینده محترم مردم شهرستان های خلخال وکوثر درمجلس شورای اسلامی،دکترشکارچی ریاست محترم دانشکده علوم پزشکی ، روسای محترم ادارات و با شرکت جامعه فرهیخته پزشکان ،دندانپزشکان وداروسازان ومدیران وکارکنان دانشکده علوم پزشکی در سالن اداره فرهنگ وارشاداسلامی برگزار گردید.
برگزاری مراسم به مناسبت روز پزشک

در ابتدای این مراسم دکتر علی اکبرشکارچی (ریاست محترم  دانشکده)، با تبریک به مناسبت این روز به پزشکان،دندانپزشکان وداروسازان پرتلاش و دلسوز شهرستان ، از تلاش های کادر پزشکی در بهبود و ارتقای سطح خدمات تخصصی ارائه شده به مراجعین تشکر نمود. در این مراسم ریاست محترم دانشکده  علوم پزشکی با ارائه آماری اظهار نمودند 45 نفرپزشک ،10نفردندانپزشک و8نفردکترداروساز بهمراه پرسنل درمانی دربیمارستان خلخال ومراکز جامع خدمات سلامت شهری وروستایی به ارائه خدمت همشهریان عزیز درحوزه بهداشت ودرمان می پردازند. ایشان بیان نمودند  ،ویزیت 30هزار بیماردربخش اورژانس ، ویزیت 142هزار بیماردرمراکزبهداشتی،850مورد عمل جراحی چشم ،800مورد ویزیت متخصصان زنان وزایمان ،17هزار مورد رادیولوژی وسونوگرافی بیماران وسایر خدمات پزشکان به مراجعین مراکز بهداشتی ودرمانی نمونه هایی ازخدمات پزشکان به شهروندان می باشد.
ایشان با اشاره به پیگیری ها وتلاش های وافر و ماندگار دکترخالقی نماینده محترم دراستقلال و اخذ ردیف بودجه مستقل وتوسعه وتجهیز   بیمارستان ودانشکده علوم پزشکی خلخال از ایشان تشکروقدردانی نموده واظهارامیدواری کردند باپیگیری های بعمل آمده توسط ایشان واعضای محترم کمسیون پزشکی مجلس شورای اسلامی مسائل حوزه بهداشت ودرمان بویژه مطالبات معوق بیمه ها به پزشکان وبیمارستان ها مرتفع گردد.ایشان درپایان برای جامعه پزشکی شهرستان خلخال آرزوی موفقیت نمودند.
در ادامه  این مراسم دکترغلامرضا غفاری به نمایندگی از اعضای سازمان نظام پزشکی خلخال به بیان مسائل جامعه پزشکی بویژه عدم پرداخت مطالبات معوق پزشکان توسط بیمه های طرف قرارداد  اشاره نموده وخواهان اصلاح نگرش جامعه وبیان خدمات جامعه پزشکی دررسانه ها وهمیاری مسولان با جامعه پزشکی دربهبود خدمت رسانی به بیماران شد.     
در ادامه این مراسم دکتر خالقی نماینده محترم مردم درمجلس شورای اسلامی  با تشکروقدردانی از جامعه پزشکان وتبریک روزپزشک  اعلام نمودندبعنوان اولین پزشک ایرانی درابتدای انقلاب اسلامی در توسعه شبکه بهداشت ودرمان وخدمت رسانی به بیماران درمناطق محروم روستایی وشهری  در شهرستان خلخال اهتمام داشته اند .
ایشان اعلام نمودند با پیگری های بعمل آمده توسط ایشان  برای بیمارستان فاطمی اردبیل ردیف بودجه ویژه ای برای توسعه اخذگردیده وبا پیگیری ها ی بعمل آمده  ازسازمان  نظام پزشکی وکمسیون بهداشت ودرمان ورایزنی ها ودیدارهای متععد باوزیرمحترم بهداشت ردیف بودجه واستقلال دانشکده علوم پزشکی خلخال درسال های اخیر حاصل گردیده است
ایشان بااشاره به جلسات متعدد  اعضای کمسیون با وزارای بهداشت ورفاه اجتماعی ومدیر عاملان بیمه های درمانی وتامین اجتماعی اظهارامیدواری نمود ند مطالبات بیمارستان هاوپزشکان توسط سازمان بیمه گر در آینده نزدیک پرداخت گردد.
ایشان بااشاره به الحاق شهرستان خلخال به منطقه ویژه اقتصادی اظهارامیدواری نمودند باوحدت وهمدلی مردم ومسولان ازمشکلات فعلی عبورنموده وشاهد توسعه وپیشرفت جامع شهرستان های خلخال وکوثر باشیم.
درادامه  مراسم ازپزشکان دندانپزشکان وداروسازان وکارمندان نمونه دانشکده وخبرنگاران رسانه ها تجلیل بعمل آمد.
پذیراییی واجرایی موسیقی از برنامه های این مراسم بود.
درانتهای این مراسم باروشن نمودن شمع وپخش شیرینی واعطای لوح تقدیر بصورت ویژه ازخدمات دکترخالقی به شهرستان خلخال بویژه درحوزه بهداشت ودرمان  توسط ریاست محترم دانشکده واعضای جامعه پزشکی ازاین نماینده پزشک نمونه  تقدیربعمل آمد.


نظر شما :