برگزاری مراسم به مناسبت روز بهورز

۱۸ شهریور ۱۳۹۷ | ۱۵:۵۶ کد : ۲۹۷۷ خبر تصویری اخبار دانشکده
تعداد بازدید:۴۰۸۱
مراسم گرامیداشت روزبهورز در تاریخ ۱۸-۰۶-۹۷ با حضور دکترشکارچی ریاست محترم دانشکده ، معاونت بهداشتی ، مدعوین محترم ادارت، بهورزان وکارکنان دانشکده درسالن اجتماعات دانشکده علوم پزشکی خلخال برگزار گردید.
برگزاری مراسم به مناسبت روز بهورز

به گزارش روابط عمومی دانشکده درابتدای مراسم بعداز پخش آیات کلام الله مجیدوسرودمقدس جمهوری اسلامی ایران آقای ایرج  اعتبارمعاونت  محترم بهداشتی دانشکده ضمن عرض خیرمقدم وتبریک روزبهورز به بهورزان خدوم وایثارگر به ارائه آمار از خدمات بهورزان پرداختند.
 ایشان اظهار نمودند بیش از یک میلیون خدمت در بستر سامانه الکترونیکی یکپارچه بهداشتی (سیب)توسط بهورزان درسال 96 ارائه گردیده و100% جمعیت روستایی تحت پوشش خدمات ومراقبت های بهداشتی ازطریق سامانه سیب قرارگرفته اند.
ایشان افزودند63 خدمات درقالب خانه بهداشت در29روستای قمر و46روستای سیاری با  ساختارشبکه بهداشت از نمونه های  موفق درخدمت رسانی درحوزه سلامت دردورترین روستاها می باشد. ایشان گفتند بادسترسی مردم به خدمات وبانقش آفرینی بهورزان و ارائه خدمات  پیشگیرانه بهداشتی وانجام مراقبت ها  بار  بیماری ها کاهش یافته وبه تبع آن ازهزینه های درمانی کاسته شده  است .هرچند این موضوع در حوزه بهداشت مشهودنیست ولی در دراز مدت اهمیت وبازدهی بالای این اقدامات ارزشمند نمایان می شود.
در ادامه دکتر علی اکبرشکارچی ریاست محترم دانشکده باتبریک روزبهورز به بهورزان گرامی از آنان بعنوان خط مقدم خدمت رسانی درحوزه بهداشتی ودرمانی تجلیل کردند.
ایشان افزودند بهورزان ازطریق بهره گیری ازتجربه ومهارت آموزی  وطی دوره های آموزشی درمرکز آموزش بهورزان دردانشکده علوم پزشکی نقش مهمی درارائه خدمات اولیه بهداشتی وانجام مراقبت ها ازنوزادان ومادران باردار وسالمندان وسایربیماران داشته وعامل  بهبود کیفیت خدمت رسانی درسطوح بالاتر طرح تحول سلامت می باشند.
ایشان افزودند بهورزان میتوانند  ازطریق همکاری وهماهنگی مطلوب باکارشناسان ستادی معاونت بهداشتی وارائه پس خوراند مراقبت هاوخدمات بهداشتی به مراکز درمانی به بهبود شاخص های بهداشتی و درمانی در مراقبت ازمادران باردار وکاهش مرگ ومیر نوزان بویژه نوزادان زیریکسال کمک نمایند.
ایشان ضمن توصیه بهورزان به اجتماعی نمودن سلامت سه نکته اساسی  رابعنوان الویت واهم برنامه بهورزان  دانسته و خواستار الویت دادن وتلاش مضاعف بهورزان دراین حوزه شدند .
 1-آموزش بهداشت خصوصا الگوی صحیح تغذیه درروستاها
2-کاهش مرگ ومیر کودکان خصوصا گروه زیریکسال
3-الویت دادن به برنامه سلامت مادران
درادامه برنامه موسیقی سنتی توسط هنرمندخلخالی (آقای محیطی)اجراگردیده و ازحضار وشرکت گنندگان پذیرایی شد.
درانتهای برنامه ضمن تجلیل واهدای کارت هدیه به کلیه بهورزان محترم  بااعطای تندیس  لوح تقدیربا امضای مشترک  ریاست محترم  دانشکده علوم پزشکی ومعاونت  محترم بهداشتی از 5نفر بهورز نمونه ونفر 3بهورز  که سال گذشته به افتخار بازنشسته  نائل آمده بودند ازآنان تجلیل بعمل آمد.
اسامی بهورزان نمونه  که دراین مراسم آزآنان تجلیل شد به شرح ذیل می باشند.
1-فاطمه بهشتی   2-ظریفه سیار  3-زهره فتاحی  4-باقرنیک زاد  5- زیبا رستمی
اسامی بهورزان بازنشسه سال96   که دراین مراسم آزآنان تجلیل شد به شرح ذیل می باشند.
1-معصومه مسافری 2-عذرا آدینه  3-صفیه آزمون


نظر شما :