جلسه هیئت امنا با حضور معاونت های دانشکده

۱۰ مهر ۱۳۹۷ | ۰۰:۰۰ کد : ۳۰۰۳ اخبار جلسات و نشست ها
تعداد بازدید:۳۲۲۰
جلسه هیئت امنا با حضور معاونت های دانشکده

بنا به گزارش روابط عمومی دانشکده در تاریخ 97/07/10 جلسه هیئت امنا با حضور  معاونت های دانشکده واعضای کمیته فنی در سالن جلسات دانشکده و به ریاست دکتر شکارچی (ریاست محترم دانشکده )برگزار گردید.در این جلسه اعضا درخصوص برنامه عملیاتی دانشکده تبادل نظر کرده ومعاونت های دانشکده درخصوص شاخص های عملیاتی  خود گزارشی ارائه نمودند.


نظر شما :