برگزاری جلسه طرح تحول نظام سلامت

۲۱ آذر ۱۳۹۷ | ۱۰:۵۱ کد : ۳۱۰۷ اخبار دانشکده اخبار جلسات و نشست ها
تعداد بازدید:۳۴۹۳
در تاریخ ۹۷.۰۹.۲۰جلسه بیستم ستاد تحول نظام سلامت با حضور اعضا در دفتر ریاست محترم دانشکده(دکترشکارچی)تشکیل گردید.اعضا دراین جلسه درخصوص رونداجرایی مصوبات جلسه قبل تبادل نظر کرده ومقررگردید جلسه توجیهی با پزشکان متخصص جدیدالورود برگزارگردیده وگزارشی ازعملکرد این پزشکان وهمچنین گزارش عملکرد بیمه تاجلسه بعدی ارائه گردد.
برگزاری جلسه طرح تحول نظام سلامت

نظر شما :