آگهی استعلام فروش (ساختمان قدیمی خانه بهداشت ماجولان)

۰۸ اسفند ۱۳۹۷ | ۱۰:۵۲ کد : ۳۲۳۰ خبر تصویری اخبار دانشکده
تعداد بازدید:۱۸۷۲
دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی خلخال درنظر دارد نسبت به فروش یک دستگاه ساختمان خانه بهداشت (قدیم) واقع درشهرستان خلخال، بخش شاهرود، روستای ماجولان را ازطریق استعلام فروش به واجدین شرایط با قیمت پیشنهادی مناسب واگذار نماید

متقاضیان می توانند از تاریخ 97/12/06 لغایت آخر وقت اداری مورخه 97/12/14 جهت دریافت فرم پیشنهاد قیمت به واحد اموال دانشکده آقای محسن شهنوازی مراجعه نموده و بعد از تکمیل فرم استعلام فروش لغایت آخر وقت اداری مورخه 97/12/16 به دبیرخانه دانشکده تحویل و رسید دریافت نمایند.


نظر شما :