آگهی استعلام نوبت سوم(مرکز شال و لرد)

۲۲ تیر ۱۳۹۸ | ۱۲:۳۹ کد : ۳۲۹۹ اخبار دانشکده
تعداد بازدید:۲۴۲۴
دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خلخال در نظر دارد انجام امور دهگردشی ، ماموریت کارکنان و امور نقلیه مرکز بهداشتی درمانی شال و لرد را از طریق استعلام به رانندگان واجد شرایط بومی واگذار نماید .

متقاضیان می توانند از تاریخ 23/4/98 لغایت آخر وقت اداری مورخه 31/4/98 به واحد خدمات اداری دانشکده مراجعه نمایند و بعد از تکمیل فرم استعلام تا آخر وقت اداری مورخه 7/5/98 به دبیر خانه دانشکده تحویل و رسید دریافت نمایند.
 متن استعلام (برای رویت کلیک شود)
فرم استعلام  (برای رویت کلیک شود)


نظر شما :