استعلام تهیه خودرو کرایه ای برای مرکز شال

۲۶ آبان ۱۳۹۸ | ۱۳:۱۰ کد : ۳۳۷۹ اخبار دانشکده
تعداد بازدید:۱۷۷۰
دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی خلخال درنظر دارد برای انجام ماموریت کارکنان شاغل در مرکز شال را به رانندگان واجد شرایط بومی واگذار نماید شرکت در استعلام بشرح ذیل می باشد:

1-- موضو ع استعلام : تهیه خودرو کرایه ای برای مرکز بهداشتی و درمانی شال

2- نوع خودروی مورد نیاز:   خودرو تیبا پژو روآ - سمند

3- زمان اجرای قرارداد : همه روزه طبق برنامه ابلاغی از طرف دانشکده علوم پزشکی شهرستان خلخال از ساعت 7 صبح لغایت آخر وقت اداری و در مواقع اعزام به ماموریت تا اتمام ماموریت.

4- مکان اجرای قرارداد :  مرکز بهداشتی و درمانی شال

5- مسیرها : مسیرهای تابعه

-مدت اجرای قرارداد: یک سال شمسی

6- شرکت کننده متعهد می گردد که مشمول منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی نمی باشد. و موظف است فرم مربوط را امضاء نموده و ضمیمه مدارک نماید.

7- برنده استعلام حق واگذاری موضوع قرارداد کلا" یا جزا" به غیر ندارد و در زمان موارد پیش بینی نشده کارفرما راسا" نسبت تهیه وسیله مورد نیاز اقدام نموده و هزینه مربوطه را به اضافه 25 % از مطالبات پیمانکار کسر خواهد کرد.

8- کلیه کسورات قانونی (بیمه ، مالیات و غیره ) و هزینه های مربوط به راننده و خودرو در مدت قرارداد بر عهده پیمانکار می باشد.

9- دانشکده هیچگونه  تعهدی  در مورد تهیه لوازم یدکی ، لاستیک ، بنزین و غیره در مدت قراداد ندارد.

10-  دانشکده در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

11-  به پیشنهاد هایی که مخدوش ،قلم خورده ، مشروط یا تعداد بعد از مهلت مقرر تحویل داده شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.

12- فرم استعلام جزء لاینفک قرارداد مربوطه می باشد که بعد از مشخص شدن برنده منعقد خواهد شد.

13- فرد شرکت کننده موظف است مدارک مورد نیاز خواسته شده را ضمیمه فرم استعلام نماید در غیر اینصورت فرد شرکت کننده در استعلام رد خواهد شد. در صورت برابر بودن مبلغ پیشنهادی افراد بومی در اولویت می باشند.

14- به علت محدودیت اعتبار دستمزد مربوطه با تاخیر سه ماهه پرداخت خواهد شد.

15- برنده استعلام معادل 10 % کل مبلغ سالانه پیشنهادی ، سفته بانکی دریافت خواهدشد.

16- شرکت کننده موظف است مدارک مورد نیاز را ( 1- کپی کارت ماشین 2- کپی شناسنامه و کارت ملی 3- کپی گواهینامه ) را در پاکتی قرارداده و تا آخر وقت اداری روزپنج شنبه مورخه  98/8/30به دبیر خانه دانشکده تحویل ورسید دریافت نماید.

17- عقد قرارداد با برنده استعلام منوط به تایید برنده از نظر صلاحیتهای عمومی و بعد از طی مراحل گزینش خواهد بود.

قیمت پیشنهادی ماهانه به مبلغ به عدد                 ر یال به حروف                                                        ریال                          

 اینجانب                           فرزند                به شماره شناسنامه               دارنده  خودرو                   مدل                به شماره پلاک                       با قبول کلیه شرایط و مفاد مربوط به موضوع استعلام و سایر مقررات عمومی مربوط به آن پیشنهاد مبلغ  فوق را تایید و قبول می نمایم.

آدرس دقیق :

شماره تلفن ثابت                                تلفن همراه                                                                                  نام و نام خانوادگی

                                                                                                                                                                            امضاء

                                                             مشاهده و دانلود فرم


نظر شما :