استعلام تهیه خودرو کرایه ای برای مرکز لرد (نوبت پنجم)

۰۲ دی ۱۳۹۸ | ۱۳:۲۳ کد : ۳۳۹۸ اخبار دانشکده
تعداد بازدید:۹۹۷
دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی خلخال درنظر دارد برای انجام ماموریت کارکنان شاغل در مرکز لرد را به رانندگان واجد شرایط بومی واگذار نماید شرکت در استعلام بشرح ذیل می باشد:

نظر شما :