تمدید زمان ارسال مدارک برای جذب بهورز

۱۸ شهریور ۱۳۹۹ | ۱۰:۵۴ کد : ۳۵۱۸ اخبار واحد
تعداد بازدید:۱۸۵
پیرو نشر آگهی پذیرش و جذب بهورز مورخه ۹۹/۰۵/۲۵طبق تصمیمات کمیته آزمون بهورزی مدت پذیرش مدارک متقاضیان طبق بند ۵ آگهی بمدت دو روز از تاریخ ۹۹/۰۶/۱۸ لغایت پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخه ۹۹/۰۶/۱۹ تمدید گردید .

توجه توجه :
تحویل مدارک به صورتی دستی به واحد دبیرخانه دانشکده علوم پزشکی خلخال خواهد بود تاریخ آزمون همچنان طبق آگهی درج شده روز جمعه مورخه 99/06/21 راس ساعت 10 میباشد .


( ۱ )

نظر شما :