بازدید ریاست دانشکده از مراکز جامع سلامت

۱۵ مهر ۱۳۹۹ | ۱۰:۲۰ کد : ۳۵۴۵ اخبار واحد
تعداد بازدید:۲۱۰
ریاست دانشکده علوم پزشکی خلخال به همراه معاونت بهداشتی و کارشناس بازرسی و رسیدگی به شکایات دانشکده از مراکز جامع سلامت بیرق ،برندق ،هشجین و ۱۱۵ هشجین در تاریخ ۹۹/۷/۱۴ بازدید کردند.
بازدید ریاست دانشکده از مراکز جامع سلامت

به گزارش روابط عمومی دانشکده: در این بازدید دکتر محمد مهرتک به همراه مسئولین همراه  ضمن عرض خدا قوت به کارکنان این مراکز از نزدیک نحوه ارائه خدمات این مراکز بهداشتی ، درمانی  را مورد ارزیابی قرارداده و همچنین شاخص‌های بهداشتی و درمانی را  بررسی نمودند .


نظر شما :