بازدید ریاست دانشکده از بیمارستان به مناسبت هفته ملی سلامت روان

۲۵ مهر ۱۳۹۹ | ۱۷:۴۶ کد : ۳۵۵۷ اخبار دانشکده
تعداد بازدید:۳۴۴
بازدید ریاست دانشکده به همراه معاونت بهداشتی ،مسئول حراست، ، رئیس اداره سلامت روان و دیگر مسئولین ستادی دانشکده علوم پزشکی خلخال از مرکز آموزشی و درمانی امام ره خلخال به مناسبت هفته ملی سلامت روان در تاریخ ۹۹/۷/۲۴
بازدید ریاست دانشکده  از بیمارستان به مناسبت هفته ملی سلامت روان

به گزارش روابط عمومی دانشکده :هفته ملی سلامت روان با شعار سلامت روان برای همه :سرمایه گذاری بیشتر، دسترسی بیشتر، برای همه، همه جا درسراسر کشور در حال برگزاری می باشد.
مسئولین دانشکده علوم پزشکی خلخال به مناسبت هفته ملی سلامت روان از بخش کرونا مرکز آمورشی و درمانی امام ره خلخال با هدف افزایش توجه و آگاهی درباره سلامت روان بین کادر درمان در شرایط کرونا بازدید کردند.
دکتر محمد مهرتک صمن تبریک هفته ملی سلامت روان افزود : نقش زیر ساخت های سلامت روان در شرایط بحرانی کرونا برای کادر درمان بسیار حائز اهمیت بوده و باید به آن توجه بیشتری شود


نظر شما :