بازدید ریاست دانشکده به مناسبت روز جهانی غذا از بیمارستان امام ره خلخال

۲۵ مهر ۱۳۹۹ | ۱۸:۰۵ کد : ۳۵۵۹ اخبار دانشکده
تعداد بازدید:۳۸۲
بازدید ریاست دانشکده به همراه معاونت بهداشتی، رئیس اداره حراست ،کارشناس اداره بازرسی ، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات دانشکده، مسئول واحد بهبود تغذیه جامعه دانشکده و کارشناس خانواده از بیمارستان امام خمینی ره شهرستان خلخال به مناسبت روز جهانی غذا در تاریخ ۹۹/۷/۲۴
بازدید ریاست دانشکده به مناسبت روز جهانی غذا از بیمارستان امام ره خلخال

به گزارش روابط عمومی دانشکده :
دکتر محمد مهرتک  با اشاره به بحران کمبود غذا در جهان و دامن زدن انتشار ویروس کرونا و تبعات اقتصادی آن در کاهش دسترسی به غذا برای اقشار آسیب پذیر جامعه گفت: روز جهانی غذا که مصادف با ۲۴ مهر ماه است بر همه با هم برای تغذیه سالم و تامین امنیت غذایی خانواده در شرایط اپیدمی کرونا تاکید دارد.
کارشناس بهبود  تغذیه  جامعه اضافه کرد  : در راستای اهداف برگزاری روز جهانی غذا که حساس سازی و کسب حمایت همه جانبه به منظور برقراری امنیت غذا و تغذیه، تولید و دسترسی به غذای سالم و ایمن، کاهش اشکال گوناگون و سوء تغذیه ریشه کنی گرسنگی می باشد. و همچین افزود شعار امسال برای  روز جهانی غذا " همه با هم برای تغذیه سالم و تأمین امنیت غذایی خانواده در شرایط  اپیدمی کرونا" می باشد.


نظر شما :