آزمون استخدام دانشگاه های علوم پزشکی و وزارت بهداشت سال ۹۹

۱۸ دی ۱۳۹۹ | ۱۰:۱۶ کد : ۳۶۳۲ اخبار واحد
تعداد بازدید:۵۰۶

دانشگاهها/دانشکدههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی و سایر موسسات تابعه وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در نظر دارند برای تامین نیروهای مورد نیاز خود از محل مجوز استخدامی شماره ۲۷۵۹۶۰ مورخ ۲۹/۵/۱۳۹۹ سازمان اداری و استخدامی کشور، افراد واجد شرایط را به استناد ماده ۳۳ آئین نامه اداری، استخدامی کارکنان غیر هیات علمی دانشگاه/دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دستورالعمل اجرایی برگزاری آزمون های استخدامی مصوب دور دوم هیات امنا سال ۱۳۹۷ از طریق آزمون کتبی در حیطه های عمومی و تخصصی (و حسب مورد مصاحبه استخدامی) به صورت پیمانی با شرایط و ضوابط ذیل استخدام نمایند.

مشاهده دفترچه راهنما(اولیه)
دفترچه اصلاحیه
ردیف استخدامی علوم پزشکی خلخال در صفحات 45الی 50 می باشد .

 


( ۹ )

نظر شما :

ولی ۲۱ دی ۱۳۹۹ | ۱۸:۲۳
چرا انقدر کم؟