واگذاری نگهداری و راهبری تأسیسات مکانیکی و الکتریکی ستاد دانشکده علوم پزشکی خلخال

۱۴ اسفند ۱۳۹۹ | ۰۸:۱۱ کد : ۳۶۶۴ اخبار دانشکده
تعداد بازدید:۵۴۲

دانشکده علوم پزشکی وخدمات بهداشتی ودرمانی خلخال  در نظر دارد واگذاری نگهداری و راهبری تأسیسات مکانیکی و الکتریکی ستاد دانشکده علوم پزشکی ومراکزجامع سلامت شهری وتابعه خلخال  در سال 1400را با  برگزاری استعلام بها از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ) به نشانی  www.setadiran.ir  به شرکت های واجد شرایط واگذار نماید . لذا کلیه شرکت کنندگان دراستعلام بهاءفوق الذکر بایستی شرایط ذیل را دقیقاً مطالعه و پیشنهادات خود را منطبق با شرایط قید شده در اسناد تکمیل نمایند .

جهت مطالعه و دانلود فرم های مربوط به استعلام کلیک شود.


نظر شما :