آگهی استعلام تهیه خودرو برای ستادمرکزی دانشکده علوم پزشکی خلخال

۱۴ اسفند ۱۳۹۹ | ۰۸:۲۷ کد : ۳۶۶۵ اخبار دانشکده
تعداد بازدید:۳۱۲
دانشکده علوم پزشکی وخدمات بهداشتی ودرمانی خلخال درنظردارد برای انجام ماموریت و سرویس ایاب و ذهاب اساتید وکارکنان دانشکده علوم پزشکی خلخال و جابجائی وسایل و تجهیزات در سطح شهرستان خلخال و استان اردبیل و استانهای همجوار (گیلان ،زنجان وآذربایجان شرقی) و سایرنقاط کشور را ازطریق استعلام به رانندگان واجدشرایط بومی واگذار نماید .

داوطلبان می توانند جهت دریافت اسناد استعلام ازتاریخ  99/12/15لغایت 99/12/20 به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)به نشانی WWW.SETADIRAN.IR مراجعه و پس ازاطلاع کافی وقبول کلیه موارد ،پیشنهاد خود را در وقت اداری تا تاریخ 99/12/20 در سامانه مزبور بارگذاری نمایند.ضمنا"تاریخ جلسه گشایش استعلام ؛ روز سه شنبه مورخه 99/12/23 راس ساعت 10 صبح درخلخال ستادمرکزی دانشکده علوم پزشکی خلخال خواهدبود همچنین داوطلبان برای کسب اطلاعات بیشتر می توانند در وقت اداری به واحد امور قراردادهای دانشکده علوم پزشکی خلخال مراجعه و یا با شماره تلفن 32426604-045(واحدنقلیه)تماس حاصل نمایند .
 

جهت مطالعه و دانلود فرم های مربوط به استعلام کلیک شود.


نظر شما :