اصلاحیه جذب ماما (شرایط بومی)

۲۲ خرداد ۱۴۰۰ | ۲۰:۴۴ کد : ۳۷۲۴ اخبار دانشکده
تعداد بازدید:۵۸۴

در خصوص نشر آگهی جذب نیروی انسانی ماما برای مراکز خدمات جامع سلامت هشجین ، لرد و برندق در شرایط اختصاصی بکارگیری بند2/2 به شرح ذیل اصلاح می گردد :
2/2  - داوطلب بومی به فردی اطلاق می شود که حداقل دو مورد از بندهای الف ، ب و ج در شرایط جذب را دارا باشد(شرایط جذب مطالعه شود)

شرایط جذب(جهت مشاهده و دانلود کلیک نمائید.)
دانلود فرم بومی
دانلودفرم درخواست شغل

 


نظر شما :