قابل توجه دانشجویان سال آخر پرستاری

۰۷ شهریور ۱۴۰۰ | ۱۰:۲۴ کد : ۳۷۶۳ اخبار دانشکده
تعداد بازدید:۹۲۷
اطلاعیه برگزاری آزمون آسکی (OSCE) دانشجویان کارشناسی پرستاری ورودی ۹۷

الف- زمان برگزاری: 25 مهر 1400

ب- آزمون میان دوره برای دانشجویانی که موفق به کسب نمره قبولی در یک یا تمامی ایستگاه های آزمون نشده اند، دو ماه بعد برگزار خواهد شد.

ج- ایستگاه ها

 1-   ایستگاه اورژانس: خانم نصیری

 2-  ایستگاه بزرگسالان سالمندان: خانم سعیدی

 3-   ایستگاه مادر و نوزاد: خانم سلمانی

 4-   ایستگاه بهداشت جامعه: خانم فرض الله پور

  5-  ایستگاه پرستاری کودکان: خانم ایوان بقا

  6- ایستگاه مراقبتهای ویژه: دکتر قربانزاده و آقای عبداللهی 

د- معیار قبولی

  • دانشجو باید حداقل امتیاز 70 درصد یا نمره 14 از ایستگاه های شش گانه را کسب نماید.

  • در صورت عدم قبولی از 2-3 ایستگاه، دانشجو موظف به شرکت مجدد در ایستگاه های مربوطه در زمان تعیین شده خواهد بود.

  • در صورت عدم قبولی از 4 ایستگاه یا بیشتر دانشجو موظف به شرکت در آزمون میان دوره برای کل ایستگاه ها خواهد بود.

نظر شما :