ارائه مدارک برای تبدیل وضعیت از طریق قانون ایثارگری (ویژه کارکنان قرارداد شرکتی دانشکده)

۲۲ شهریور ۱۴۰۰ | ۱۲:۰۹ کد : ۳۷۷۳ اخبار دانشکده
تعداد بازدید:۲۶۸۳

به اطلاع افراد مستخدم شرکتی دانشکده که از طریق قانون ایثارگری در شرایط تبدیل وضعیت هستند می رساند جهت تبدیل وضیعت استخدامی تا تاریخ  ۲۵- ۰۶ - ۱۴۰۰ مدارک ذیل را به رابط گزینش دانشکده خلخال( آقای صحبت زاده) تحویل نمایند.
1- تکمیل فرم اطلاعات فردی
۲- کپی تمامی صفحات شناسنامه
۳- کپی کارت ملی
۴- عکس ۴*۳ پشت نویسی شده (جدید) ۱ قطعه
۵- کپی کارت پایان خدمت (برادران)
۶- کپی آخرین مدرک تحصیلی
۷- کپی مدارک ایثارگری


نظر شما :