بازدید از مرکز تجمیعی واکسیناسیون شهرستان خلخال

۰۲ آذر ۱۴۰۰ | ۰۸:۱۶ کد : ۳۸۰۵ اخبار دانشکده
تعداد بازدید:۴۴۴
بازدید جانشین سپاه استان اردبیل به همراه رئیس دانشکده علوم پزشکی خلخال از مرکز تجمیعی واکسیناسیون شهرستان خلخال
بازدید از مرکز تجمیعی واکسیناسیون شهرستان خلخال

جناب آقای سرهنگ عبدی جانشین سپاه استان به همراه دکتر مهرتک ریاست دانشکده علوم پزشکی به منظور نظارت بر اجرای واکسیناسیون کرونا در شهرستان خلخال از مرکز تجمیعی واکسیناسیون کرونا شهرستان خلخال در تاریخ ۱ آذر ماه سال 1400بازدید و از نزدیک در جریان نحوه ارائه خدمات قرار گرفتند.
در این بازدید فرآیند اجرای واکسیناسیون مورد بازدید و بررسی  قرار گرفته و رئیس دانشکده علوم پزشکی خلخال با تشکر از فعالیت و اقدامات انجام شده، راهکارها و نظرات ارشادی لازم را در خصوص ارتقا خدمات کیفی ارائه دادند؛ سرهنگ عبدی نیز در جمع مراجعین و کارکنان ضمن توصیه شهروندان به رعایت نکات بهداشتی مرتبط با کرونا از زحمات کادر بهداشت و درمان در مهار و کنترل این بیماری تشکر کرد.


نظر شما :