علام اسامی پذیرفته شدگان درآزمون بهورزی و انجام مصاحبه علمی

۰۸ مرداد ۱۴۰۱ | ۱۲:۲۴ کد : ۳۹۰۰ اخبار دانشکده
تعداد بازدید:۳۱۱

 پیرو برگزاری آزمون علمی پذیرش بهورز برای خانه های بهداشت  این شهرستان در مورخه 1401/04/31 افراد پذیرفته شده ( سه برابر ظرفیت آزمون کتبی ) ذیل به ترتیب اخذ نمره علمی برتر  جهت شرکت در مصاحبه علمی واجد شرایط شناخته شده اند شایسته است داوطلبان با در دست داشتن اصل مدارک ( مدرک تحصیلی ، شناسنامه ، کارت ملی و کارت پایان خدمت ) مطابق برنامه ذیل جهت شرکت در مصاحبه علمی راس ساعت 8 صبح  با رعایت پروتکلهای بهداشتی در سالن جلسه مرکز بهداشت خلخال حضور بهم رسانند. عدم حضور داوطلب در مصاحبه  طبق برنامه زمانبندی به عنوان انصراف تلقی شده و هیچگونه اعتراض بعدی در این خصوص  پذیرفته نخواهد شد .

مصاحبه گروه اول روز یکشنبه مورخه 1401/05/23 :

خانه بهداشت کلستان علیا : خانم ها 1- مریم نجفی2 - مهدیه یوسفی  3- معصومه عظیمی

خانه بهداشت کجل :  خانم ها 1- الهام محمدی 2-  فریده ناجی کجل

خانه بهداشت دمدل : خانم ها 1-  آتوسا شهبازی2-  مهدیه عمرانی 3-  سارا بهاری

خانه بهداشت سوسهاب : خانم ها 1- معصومه رحیمی 2-  شیوا اکبری  و 1- آقای حسین صمدی

خانه بهداشت گورانسراب : خانم ها 1-فاطمه مرتضی زاده 2- سمانه ولیزاده 3-  سارا خدایاری

خانه بهداشت  بفراجرد : - آقایان 1- احمد دروگر 2- عبداله قبادی

-   مصاحبه گروه دوم  روز دوشنبه مورخه 1401/05/24 :

خانه بهداشت لمعه دشت :  خانم ها 1- شیوا کاظمی 2-  طاهره نادری 3- مژگان ایمانی 

   خانه بهداشت نساز :  خانم ها 1-  فاطمه هلالی 2- مهسا قلی زاده 3-  فاطمه خردمند  1-  آقای مرتضی رضوانی

خانه بهداشت  بفراجرد :  خانم ها1-  فاطمه درویشی مجره 2- مریم فرزانه 3-  سحر غفاری

خانه بهداشت سجهرود : خانم 1- زهرا نور محمد

خانه بهداشت شال : آقایان 1-  اسماعیل قلی زاده 2-  علی جمال زاده

خانه بهداشت گیلوان : آقای  1- علی اردشیری دیز

خانه بهداشت گزاز : خانم ها 1- شیوا محمدیان 2-  سودا محمدیان 3-  معصومه محمدیان

توضیحات (منظور از اعداد 1 تا  3 در لیست فوق تر تیب نمره  علمی می باشد)  :

1 : نفر اول                         2 : نفر دوم                         3 : نفر سوم


نظر شما :