برگزاری اولین جلسه کارگروه منطقه ای مدیریت جامع کیفیت در آموزش علوم پزشکی

۱۰ آبان ۱۴۰۱ | ۱۲:۵۰ کد : ۳۹۴۸ اخبار دانشکده
تعداد بازدید:۳۹۲
برگزاری اولین جلسه کارگروه منطقه ای مدیریت جامع کیفیت در آموزش علوم پزشکی

اولین جلسه کارگروه "مدیریت جامع کیفیت در آموزش علوم پزشکی" که مسئولیت آن در کلان منطقه 2 آمایشی بر عهده دانشکده علوم پزشکی خلخال می باشد در تاریخ 9/8/1401 در معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تبریز برگزار شد. در این جلسه که با حضور اعضای کارگروه فوق از دانشگاه/دانشکده های علوم پزشکی کلان منطقه برگزار شد معاونت آموزشی دانشکده علوم پزشکی خلخال توضیحاتی در خصوص برنامه جامع عدالت، تعالی و بهره وری در آموزش علوم پزشکی و کارگروه مدیریت جامع کیفیت در آموزش علوم پزشکی و اهداف آن ارائه کردند. سپس وضعیت موجود دانشکده علوم پزشکی خلخال و سایر دانشگاه ها/دانشکده ها در خصوص 4 شاخص کارگروه تشریح شد و در نهایت اهداف برنامه عملیاتی کلان منطقه برای ارتقاء شاخص های کارگروه تعیین شد.


نظر شما :