بازدید تیم پایش وزارت بهداشت از حوزه مدیریت منابع انسانی دانشکده علوم پزشکی خلخال

۱۴ آبان ۱۴۰۱ | ۱۲:۰۲ کد : ۳۹۵۱ اخبار دانشکده
تعداد بازدید:۵۲۰

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی خلخال، با هدف ارزیابی فرآیند های مدیریتی و نوآوری در حوزه منابع انسانی، جذب، نگهداشت، توسعه سرمایه انسانی و مدیریت اطلاعات، مدیران و کارشناسان تیم پایش وزارت بهداشت از حوزه مدیریت منابع انسانی دانشکده علوم پزشکی خلخال در روز چهرشنبه مورخه 11-08-1401بازدید کردند
جناب آقای دکتر خسروی رئیس دانشکده خلخال  در ابتدای  نشست با تیم پایش وزارت بهداشت بر بازنگری در چارت سازمانی دانشکده وکمبود نیروی انسانی در این دانشکده تاکید نمودند.
در این پایش  اعضا تیم پایش وزارت بهداشت براساس  چک لیستهای تهیه شده در ۵ محور نوآوری در حوزه منابع انسانی، جذب سرمایه های انسانی، نگهداشت سرمایه های انسانی، توسعه سرمایه انسانی و مدیریت اطلاعات میزان موفقیت و پیشرفت برنامه های کاری را بررسی و مورد ارزیابی قرار می دهند تا نسبت به تعیین وضعیت موجود برای رسیدن به وضع مطلوب اقدام نمایند.
لازم به ذکر است  در پایان  رییس گروه پایش ضمن رضایت از  عملکرد حوزه منابع انسانی نتیجه پایش را مطلوب ارزیابی نمودند


نظر شما :