بازدید از محل مرکز رشد و نوآوری فناوری سلامت دانشکده علوم پزشکی خلخال

۱۸ آبان ۱۴۰۱ | ۱۴:۰۳ کد : ۳۹۵۴ اخبار دانشکده
تعداد بازدید:۳۲۲

در تاریخ 17 آبان 1401 بازدید از معاونت آموزشی با حضور جناب آقای دکتر هاشمی مدیر محترم توسعه فناوری سلامت دانشگاه علوم پزشکی تبریز و جناب آقای دکتر حسین نژاد رئیس محترم مرکز رشد و نوآوری دانشگاه علوم پزشکی اردبیل جهت اخذ مجوز راه اندازی مرکز رشد و نوآوری فناوری سلامت دانشکده علوم پزشکی خلخال به عمل آمد. در این بازدید فضای فیزیکی مرکز رشد، آزمایشگاه ها، سالن اجتماعات و فضای آموزشی معاونت آموزشی مورد ارزیابی قرار گرفت.  


نظر شما :