آگهی جذب نیروی انسانی ماما

۱۷ آذر ۱۴۰۱ | ۱۲:۵۰ کد : ۳۹۷۷ اخبار دانشکده
تعداد بازدید:۶۱۹

دانشکده علوم پزشکی خلخال در  قالب قرارداد برنامه پزشک خانواده و بیمه روستائی بر اساسماده ۷ دستورالعمل نسخه۲۲ پزشک خانوادهو بیمه روستایی تعداد ۲ نفر نیروی کارشناس مامایی برای مراکز خدمات جامع سلامت روستاییلرد و برندقبا شرایط مندرج در آگهی جذب می نمائید .
                                           جهت مشاهده آگهی کلیک نمائید.


نظر شما :