تاکید بر گسترش فرهنگ فرزندآوری و ترویج امر ازدواج

۱۳ بهمن ۱۴۰۱ | ۱۹:۰۴ کد : ۴۰۰۳ اخبار دانشکده
تعداد بازدید:۵۱۱
تاکید بر گسترش فرهنگ فرزندآوری و ترویج امر ازدواج در جامعه در جلسه قرارگاه جوانی جمعیت در دانشکده علوم پزشکی خلخال جلسه قرارگاه جوانی جمعیت با حضور دکتر عمران خسروی ریاست محترم دانشکده، معاونین و اعضاء کمیته های تخصصی با هدف گزارش عملکرد کمیته ها و بررسی پیشرفت برنامه در محل جلسات ستاد دانشکده برگزار گردید.
به گزارش روابط عمومی دانشکده؛ دکتر عمران خسروی ضمن تاکید بر برگزاری به موقع کمیته های تخصصی و پیگیری مصوبات جلسات قرارگاه جوانی جمعیت بر اهمیت ارائه گزارش عملکرد کمیته های تخصصی در پیشبرد برنامه تا حصول نتیجه مطلوب تاکید کرد. رئیس دانشکده علوم پزشکی خلخال گفت: تلاش برای تغییر نگرش خانواده‌ها نسبت به مسئله جمعیت و تعامل همه جانبه کمیته‌های تخصصی جهت اجرای مفاد قانون، گسترش فرهنگ فرزندآوری و ترویج امر ازدواج در جامعه از برنامه های همه کمیته های تخصصی هست که باید به جد پیگیری شود. دکتر خسروی در این نشست بر تلاش و تعامل همه جانبه اعضاء در جهت تغییر نگرش و آگاهی جامعه در خصوص کاهش جمعیت مهم و ضروری دانست و افزود: با توجه به خطرات و مشکلات ناشی از پایین آمدن شاخص‌های باروری، طبق قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، لازم است برنامه‌های فرهنگ‌ سازی مناسب در خصوص افزایش نسل و جوانی جمعیت در جامعه خصوصا در بین جوانان، دانشجویان و کارکنان انجام شود. در این نشست اعضای کمیته های تخصصی ضمن ارائه گزارش عملکرد، آخرین روند اجرایی سازی قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در حوزه سلامت مورد بررسی قرار گرفت و بر کیفی سازی اجرای برنامه های جمعیتی تاکید شد. در پایان اعضاء درخصوص مسائل و چالش‌های موجود در موضوع جوانی جمعیت و فرزندآوری در حوزه دانشکده به بحث و تبادل نظر پرداخته اند.

نظر شما :