آرشیو اخبار

دکترعلی اکبر شکارچی  سرپرست دانشکده علوم پزشکی خلخال پیام تبریکی به شرح ذیل به مناسبت میلاد با سعادت حضرت زینب (س) و روز پرستار صادر نمودند.
تبریک روز پرستار

دکترعلی اکبر شکارچی سرپرست دانشکده علوم پزشکی خلخال پیام تبریکی به شرح ذیل به مناسبت میلاد با سعادت حضرت زینب (س) و روز پرستار صادر نمودند.

دکترعلی اکبر شکارچی سرپرست دانشکده علوم پزشکی خلخال پیام تبریکی به شرح ذیل به مناسبت میلاد با سعادت حضرت زینب (س) و روز پرستار صادر نمودند.

ادامه مطلب