آرشیو اخبار

برگزاری جلسه نظام ارجاع الکترونیکی

برگزاری جلسه نظام ارجاع الکترونیکی

بنا به گزارش روابط عمومی دانشکده در تاریخ ۹۷.۱۱.۲۹جلسه کمیته نظام ارجاع الکترونیکی به ریاست دکتر شکارچی (ریاست محترم دانشکده) باحضور اعضا درسالن جلسات دانشکده علوم پزشکی برگزار گردید.

ادامه مطلب
واگذاری خدمات و تنظیفات مرکز آموزشی و درمانی امام خمینی (ره) خلخال

واگذاری خدمات و تنظیفات مرکز آموزشی و درمانی امام خمینی (ره) خلخال

دانشکده علوم پزشکی وخدمات بهداشتی ودرمانی خلخال درنظردارد امورمربوط به خریدخدمات وتنظیفات ازبخش غیردولتی مرکزآموزشی ودرمانی امام خمینی (ره) خلخال راازطریق مناقصه به شرکتهای واجدالشرایط واگذارنماید .

ادامه مطلب
رونمایی از داروی Rowanolin

رونمایی از داروی Rowanolin گالری

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی خلخال در تاریخ ۹۷.۱۱.۱۴با حضور جناب آقای مهندس بهنام جو استاندار اردبیل ،دکتر بشیر خالقی نماینده مردم خلخال و کوثر ،مهندس بابایی فرماندار خلخال ،دکتر شکارچی ریاست دانشکده علوم پزشکی خلخال از دارویRowanolin که در آزمایشگاه دانشکده علوم پزشکی خلخال وبا همکاری شرکت دانش بنیان افشره سبز نانو فرموله شده است رونمایی شد

ادامه مطلب