آرشیو اخبار

خریدو راه اندازی دستگاه جدید اتوآنالایزر بیوشیمی

خریدو راه اندازی دستگاه جدید اتوآنالایزر بیوشیمی گالری

بنا به گزارش روابط عمومی دانشکده در تاریخ ۹۷.۱۱.۶ آقای دکترشکارچی (ریاست محترم دانشکده)بهمراه معاونت بهداشتی ومدیر غذا و دارو و رییس امورعمومی دانشکده از بخش های مختلف آزمایشگاه جامع سلامت معاونت بهداشتی دانشکده بازدید نموده و از دستگاه جدید اتوآنالایزر بیوشیمی که به قیمت تمام شده ۵۵۰میلیون تومان خریداری شده است بهره برداری نمودند.

ادامه مطلب